ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 11:11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ     ΛΕ Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ   Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ    Ν Ε Κ Ρ Ο ΤΑ Φ Ε Ι Ο Υ

 

Όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 208/2005 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 203/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου        

 

Α Ρ Θ Ρ Ο      1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

Ο παρόν κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για την καλύτερη Διοίκηση, Διαχείριση και Λειτουργία του Δημοτικού Νεκροταφείου Δήμου Αλοννήσου καθώς και για την Καλαισθησία του.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο     2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Το Δημοτικό Νεκροταφείο Αλοννήσου βρίσκεται στην παλιά Αλόννησο και στη θέση που προυπήρχε εδώ και πολλά χρόνια. Αποτελείται από τον χώρο ταφής των νεκρών, τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, το Οστεοφυλάκιο και ένα

Βοηθητικό κτίσμα.     

  

Α Ρ Θ Ρ Ο      3

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Ο Κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου εκδίδεται βάση των διατάξεων του Αρθρου 37 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ.. 410/95) και του άρθρου 4 παρ.1 του Α.Ν. 582/1968 και εμπεριέχονται και όλες οι σχετικές ρυθμίσεις, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει τοπική ισχύ ουσιαστικού νόμου και η παράβαση του οποίου τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 459 του ποινικού κώδικα (Αρθ.37 παρ.4 Π.Δ.410/1995).              

 

Α Ρ Θ Ρ Ο     4                                    

ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ           

 

 1. 1.Η ίδρυση, συντήρηση, διοίκηση και διαχείριση των κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων.
 2. 2.Τα Κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής.
 3. 3. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση άδειας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης, δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.

      

Α Ρ Θ Ρ Ο     5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

 

 1. 1.Όλοι οι νεκροί στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αλοννήσου παραμένουν ενταφιασμένοι για τουλάχιστο 5 χρόνια από την ημέρα ταφής.
 2. 2.Στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αλοννήσου ενταφιάζονται όλα τα θανόντα πρόσωπα στη Διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αλοννήσου, οι κατοικοδημότες που αποβιώνουν εκτός περιφέρειας, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας και θρησκεύματος. Ο Δήμος καθορίζει ιδιαίτερο χώρο για τον ενταφιασμό μη Ορθοδόξων ή άλλων αλλοθρήσκων.
 3. 3.Κανείς νεκρός δεν γίνεται δεκτός στο κοιμητήριο για ενταφιασμό χωρίς φέρετρο, χωρίς την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου & χωρίς την νόμιμη δημοτική άδεια ταφής. Ο δε ενταφιασμός των νεκρών επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τον νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο.
 4. 4.Τα δικαιώματα ταφής, εκταφής, παράταση ταφής, χρήση οστεοφυλακίου, αγορά οικογενειακού τάφου, κ.λ.π, καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 5. 5.Η ταφή νεκρών οπλιτών Στρατού - Ναυτικού - Αεροπορίας (που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος) γίνεται δωρεάν.
 6. 6.Η ταφή απόρων πολιτών της Διοικητικής Περιφέρειας του Δήμου Αλοννήσου γίνεται δωρεάν, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
 7. 7.Η ταφή μικρών παιδιών (μέχρι 5 ετών) γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο του κοιμητηρίου και καταβάλλεται το 1/3 των καθοριζομένων δικαιωμάτων τριετούς ταφής.
 8. 8.Η είσοδος και η παραμονή στο Κοιμητήριο είναι ελεύθερη για όλους, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από ώρα 8.30 π.μ. έως την Δύση του ήλιου. Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να ορισθεί μεσημβρινή διακοπή λειτουργίας. Σε ώρες που το Νεκροταφείο δεν λειτουργεί απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε οποιονδήποτε.
 9. 9.Οι προσερχόμενοι στο Κοιμητήριο έχοντας πλήρη συναίσθηση και επίγνωση του χώρου, υποχρεούνται να συμμορφώνονται απολύτως προς τους κανόνες της σεμνότητας, της ευταξίας και καθαριότητας των χώρων, καθώς επίσης να επιδεικνύουν τον απαιτούμενο σεβασμό προς τους τάφους και τους νεκρούς.
 10. 10.Απαγορεύεται η είσοδος στο Νεκροταφείο σε όσους έχουν μαζί τους σκυλιά ή άλλα ζώα.
 11. 11.Υπεύθυνοι για την πιστή τήρηση των παραπάνω παραγράφων είναι το προσωπικό του Νεκροταφείου.
 12. 12.Οι παραβάτες θα απομακρύνονται από το Νεκροταφείο και θα διώκονται ποινικά. Σε περίπτωση που δυστροπούν, οι υπάλληλοι θα συνεπικουρούνται από αστυνομικούς υπαλλήλους ή άλλα αστυνομικά όργανα.
 13. 13.Ο ενταφιασμός εκτός του χώρου του κοιμητηρίου απαγορεύεται αυστηρά.

                                                  

Α Ρ Θ Ρ Ο     6

ΤΑΦΟΙ

 

1. Οι τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,20 μέτρα μήκος και 1 μέτρο πλάτος για τους ενήλικες και 1,20 μέτρα μήκος και 0,50 μέτρα πλάτος για παιδιά και γενικό βάθος 1,50 μέτρα. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστο 1 μέτρο χαμηλότερα από την στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκόμενου δρόμου.

2. Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση των νεκρών θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτή θα σχηματίζεται γαιόλοφος ύψους   τουλάχιστον 0,25 μέτρα περίπου.

3. Οι τάφοι θα απέχουν τουλάχιστο μεταξύ τους 0,50 έως 1μ., που θα μετράται από τα όρια της εκσκαφής. Η υπάρχουσα ρυμοτομία του κοιμητηρίου θα διατηρηθεί και όσο είναι δυνατόν θα βελτιώνεται. Η εφαρμογή της ρυμοτομίας είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση.

4. Οι διάδρομοι που θα υπάρχουν ανάμεσα στους τάφους θα είναι στρωμένοι με ψιλό χαλίκι (γαρμπίλι) με την ευθύνη του προσωπικού.

5. Απαγορεύεται αυστηρά για οποιοδήποτε λόγο η κατάληψη μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αρχικά παραχωρήθηκε.  

6. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση οστών επί των τάφων

.7. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φέρετρου με κάλυμμα από γυαλί ή άλλο παρεμφερές ανθεκτικό υλικό

.8. Η συντήρηση και καθαριότητα των ταφικών χώρων θα γίνεται από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου.

                                                  

Α Ρ Θ Ρ Ο     7

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΤΑΦΟΙ

 

1. Η διάθεση χώρου για την δημιουργία οικογενειακών ταφών θα γίνεται μόνο εάν υπάρχει ο απαραίτητος διαθέσιμος χώρος για αυτή τη χρήση.

2. Οποιος επιθυμεί να του παραχωρηθεί χώρος οικογενειακής ταφής οφείλει να υποβάλλει αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο στην οποία θα αναφέρεται η έκταση που επιθυμεί να του παραχωρηθεί. Μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο Παραχωρητήριο το οποίο αποτελεί τον τίτλο χρήσεως (κατά κυριότητα) του οικογενειακού χώρου ταφής.

3. Η έκταση του οικογενειακού χώρου ταφής δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός τάφου (2,20 τ.μ) και μεγαλύτερη των δύο (4,40 τ.μ).

4. Ο χρόνος παραχώρησης οικογενειακού χώρου ταφής καθορίζεται για περίοδο 30 ετών.

5. Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του παραχωρηθέντος χώρου καθορίζεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

6. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα η ίδια έκταση οικογενειακού χώρου ταφής.

7. Με την σύσταση οικογενειακού τάφου, παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ'αυτόν μόνο.

Α) Του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση. Β) Του συζύγου ή της συζύγου αυτού. Γ) Των κατ'ευθεία γραμμή ανιόντων του. Δ) Των κατ'ευθεία γραμμή κατιόντων του με τις συζύγους και τους κατιόντες τους. Ε) Των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφ'όσον συγκατατίθεται εγγράφως ο δικαιούχος και αν αυτός δεν υπάρχει, ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες του. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το εξώγαμο τέκνο γυναίκας, στην οποία έχει παραχωρηθεί δικαίωμα οικογενειακού τάφου.

8. Ο βαθμός συγγένειας των ενταφιαζομένων με τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται με έγγραφο δημόσιας   αρχής.

9. Η απαιτούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έγγραφη συγκατάθεση του αρχικού δικαιούχου ή αν αυτός δεν υπάρχει, του συζύγου ή της συζύγου και των κατιόντων του παρέχεται μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

10. Σύζυγοι διαζευγμένοι και σύζυγοι συνελθόντες σε νέο γάμο (μετά την από θάνατο λύση προηγουμενου) δεν έχουν δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο.

11. Οι γενόμενοι νόμιμοι κάτοχοι οικογενειακού τάφου οφείλουν μέσα σε έξι μήνες από την παραχώρηση να προβούν απαραίτητα στην περιτοίχιση αυτού, την τοποθέτηση μαρμάρινου Σταυρού και γενικά να τον διαμορφώσουν καλλιτεχνικά και αισθητικά.

12. Για τους μη συμμορφόμενους με την ανωτέρω παράγραφο μετά την παρέλευση διετίας οι αγορασθέντες τάφοι απαλλοτριώνονται προς όφελος του Νεκροταφείου και τίτλοι κυριότητας αυτοδίκαια ακυρώνονται.

13. Το δικαίωμα χρήσεως οικογενειακού τάφου μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή με δόσεις μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.           

 

Α Ρ Θ Ρ Ο     8

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

 

1. Η χρήση οικογενειακών ταφών των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέχονται στο Δήμο και διατίθεται σ'αυτόν με την παρέλευση 5ετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό. Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων, ο Δήμαρχος μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν μέσα σε τακτική προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο.

2. Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά την συμπλήρωση 5 ετών από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω κι αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή φέρονται ως οικογενειακοί.

3. Οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεώς τους, περιέχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα.

4. Σε περίπτωση κατάργησης ή αχρήστευσης του Κοιμητηρίου δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση σε βάρος του Δήμου για την μεταφορά των οικογενειακών ταφών (μετά των επ'αυτών μνημείων) , χωρίς την καταβολή προβλεπόμενου χρηματικού δικαιώματος που αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   9

ΤΑΦΗ

 

1. Η ταφή, εκταφή και η μεταφορά των οστών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίας υγείας.

2. Εντός του πρώτου τριημέρου από την ταφή καταβάλλονται από τους συγγενείς του ενταφιασμένου τα απαραίτητα δικαιώματα ταφής.  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   10

ΕΚΤΑΦΗ

 

1. Η εκταφή των ενταφιασμένων γίνεται μόλις παρέλθει πενταετία από την ταφή τους και με την παρουσία συγγενών οι οποίοι ενημερώνονται εγγράφως περί τούτου.

2. Η για οποιονδήποτε λόγο μεταφορά ή εκταφή των νεκρών προς διενέργεια αυτοψίας, προ της παρέλευσης πενταετίας, γίνεται μόνο κατόπιν σχετικής εντολής και άδειας εισαγγελέα.

3. Κατά την εκταφή καταβάλλονται από τους συγγενείς τα απαραίτητα δικαιώματα εκταφής στην υπηρεσία του κοιμητηρίου..

4. Κατά την εκταφή τα μάρμαρα και οι σταυροί των τάφων θα αποκολλούνται προσεκτικά χωρίς να καταστρέφονται, θα φυλάσσονται σε ειδικό χώρο και θα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Νεκροταφείου.         

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   11

ΑΝΑΒΟΛΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ

 

1. Αναβολή εκτελέσεως εκταφής επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του ενταφιασμένου.

2. Το επί παρατάσεως ή αναβολή εκταφής δικαίωμα καταβάλλονται ως εξής:     Α) Για τον μεν χρόνο που πέρασε, βάσει του ισχύοντος τιμολογίου.    

Β) Για τον δε οριζόμενο μελλοντικά χρόνο βάση του ισχύοντος τιμολογίου κατά την ημέρα έκδοσης του σχετικού αποδεικτικού είσπραξης.

3. Αν κατά το άνοιγμα του τάφου για την εκταφή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν είναι πλήρως αποστεομένο, τότε με εντολή του υπευθύνου ενταφιάζεται για ένα επιπλέον έτος.

4. Αν και μετά την παράταση του ενός έτους δεν έχει επέλθει πλήρης αποστέωση, τότε και πάλι με εντολή προισταμένου επανενταφιάζεται για ένα επιπλέον έτος.

5. Αν κατά το άνοιγμα οικογενειακού τάφου για εκταφή νεκρού ενταφιασθέντος για μια πενταετία βρεθεί πτώμα αδιάλυτο, ισχύουν οι δύο ανωτέρω παράγραφοι του παρόντος άρθρου.

6. Τα δικαιώματα ανανέωσης ταφής (μονοετούς ή διετούς διάρκειας) καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   12

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ)

 

1. Η φύλαξη οστών ενεργείται με φροντίδα της υπηρεσίας του Νεκροταφείου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο), εφοδιασμένο με κουτιά ενιαίου τύπου.

2. Για την φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο καταβάλλεται ετήσιο ειδικό Τέλος που καθορίζεται με απόφαση του Δημ.Συμβουλίου. Αν δεν καταβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από τον καθορισμένο χρόνο τότε τα οστά μεταφέρονται στο Χωνευτήριο.

3. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνει και σε οικογενειακό τάφο, με την συγκατάθεση των δικαιούχων. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται το ειδικό Τέλος φύλαξης οστών.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   13

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

 

1. Η Διοίκηση και Διαχείρηση του Νεκροταφείου ασκείται από τον Δήμο, δια των υπηρεσιών του όπως προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

.2. Υπεύθυνος για την λειτουργία του Νεκροταφείου και την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού είναι ο προιστάμενος του τμήματος στο οποίο υπάγεται οργανικά το Νεκροταφείο ή ο αρμόδιος υπάλληλος που θα ορίζεται από τον Δήμαρχο.

3. Η είσπραξη Τελών και Δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων του Νεκροταφείου γίνεται από υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από τον Δήμαρχο και με τριπλότυπα είσπραξης θεωρημένα κατά τις διατάξεις του Β.Δ 17/5-15-6/1959.

4. Το εργατικό προσωπικό υποχρεούται να εκτελεί με ζήλο κάθε εργασία, να συμπεριφέρεται προς το κοινό με την αρμόζουσα λεπτότητα και ευγένεια και γενικότερα να σέβεται τον χώρο του Κοιμητηρίου.

5. Απαγορεύεται αυστηρά το προσωπικό του Κοιμητηρίου να απαιτεί από το κοινό χορήγηση πρόσθετης αμοιβής ή φιλοδωρήματος. Οποιαδήποτε παράβαση συνεπάγεται αυστηρή διοικητική τιμωρία.          

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   14

ΒΙΒΛΙΑ

 

1. Για τη Διοίκηση & Διαχείρηση του Κοιμητηρίου τηρούνται τα παρακάτω:

Α) Βιβλίο ενεργούμενων ενταφιασμών.

Β) Βιβλίο αλφαβητικού ευρετηρίου ενταφιαζομένων.

Γ) Βιβλίο οικογενειακών τάφων.

Δ) Βιβλίο ενεργούμενων ανακομιδών.

Ε) Βιβλίο παρατάσεων ανακομιδών.

ΣΤ)Βιβλίο φυλασσομένων οστών στο οστεοφυλάκιο.

Ζ) Βιβλίο επίβλεψης οικογενειακών τάφων.

Η) Βιβλίο ανευρισκόμενων τιμαλφών.

Θ) Βιβλίο ενεργούμενων νεκροψιών και διατομών.

2. Υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων είναι ο προιστάμενος του τμήματος Κοιμητηρίου. Ορισμένα από τα βιβλία μπορεί να μην τηρούνται εφ'όσον κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπάρχει σχετικό αντικείμενο.                                                        

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   15

ΕΠΙΒΟΛΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό Τέλη και Δικαιώματα του Δημοτικού Νεκροταφείου επιβάλλονται βάσει του άρθ. 19 του Β.Δ24/9/2010/1958 'Περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων' βεβαιώνονται και εισπράτονται βάση του Ν.Δ 318/69 'Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων' και των άρθρων 3-5 του Β.Δ της 17/5-15/6/1959 'Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων' και διατίθενται για την συντήρηση και λειτουργία του Νεκροταφείου και του Ιερού Ναού.      

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   16

ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 

Τα Τέλη και Δικαιώματα του Δημοτικού Νεκροταφείου είναι τα ακόλουθα:

Α) Δικαίωμα Ταφής.

Β) Δικαίωμα Εκταφής.

Γ) Δικαίωμα παράτασης εκταφής

Δ) Τέλος φύλαξης οστών.

Ε) Δικαίωμα αγοράς οικογενειακού τάφου.   

ΣΤ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς για την εκταφή, μπορεί να φροντίσει οποιοσδήποτε τρίτος, αφού καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της εκταφής.

Z) Η εκταφή γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία των συγγενών ή όσων φρόντισαν για τη σχετική διαδικασία σύμφωνα με όσα ορίζονται. Όσοι δεν επιθυμούν να παρίστανται το δηλώνουν εγγράφως στην υπηρεσία του νεκροταφείου και δεν απαλλάσσονται από το δικαίωμα ταφής.

Η) Αναβολή προγραμματισμένης εκταφής επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιολογημένες επαρκώς από τους συγγενείς του νεκρού.

Θ) Εάν εντός τριών μηνών από τη λήξη της υποχρεωτικής ταφής ή της παράτασης ταφής, οι συγγενείς του νεκρού δεν προσέλθουν να δηλώσουν παράσταση ή εκταφή, δύναται η υπηρεσία να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή και να τοποθετήσει τα οστά στο οστεοφυλάκιο. Πριν από τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης εκταφής, η υπηρεσία οφείλει να εξαντλήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίηση των συγγενών. Η αποστολή επιστολών, η τηλεφωνική επικοινωνία, η γενική ανακοίνωση τοιχοκολλημένη στους χώρος του νεκροταφείου και η τοποθέτηση σημειώματος σε κάποιο εμφανές σημείο επί του τάφου αποτελούν ενδεικτικούς τρόπους πρόσφορων μέσων ειδοποίησης.

Άποροι δημότες που ενταφιάζονται δωρεάν στο δημοτικό νεκροταφείο, με εντολή του Δημάρχου ή αρμόδιου Αντιδημάρχου και σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου η οικογένεια τους απαλλάσσεται των τελών και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο τούτο, εφόσον τελεί σε κατάσταση ενδείας ή προσκομίσει πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα τέλη της αρχικής παραχώρησης ταφών , της εκταφής και της φύλαξης οστών απαλλάσσονται οι οπλίτες του στρατού, του ναυτικού , της αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση καθήκοντος

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   17

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ

1. Τα Τέλη και Δικαιώματα που προβλέπει ο κανονισμός αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει τον χρόνο έναρξης της ισχύος της, η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η του νέου έτους.     

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   18

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

 

Η μη έγκαιρη καταβολή των Τελών και Δικαιωμάτων από τους υπόχρεους, υπόκειται κατά τις διατάξεις του Νόμου σε προσαύξηση, λόγο εκπρόθεσμης καταβολής του ποσού.                                                      

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   19

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

Οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό Οργάνωσης - Λειτουργίας Νεκροταφείου Αλοννήσου, αυτό θα επιλύεται με απόφαση του Δημ.Συμβουλίου, θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του κανονισμού και πάντοτε βάσει των κείμενων διατάξεων.  

 

 

Ω

Διαβάστηκε 8296 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 09 Φεβρουαρίου 2013 11:29
Βρίσκεστε εδώ: Home ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ